historiek en info

historiek en info

HISTORIEK

De Landelijke Gilden zien het levenslicht in 1972. Op lokaal niveau betekent dit een opsplitsing van de boerengilde. Enerzijds komt er een socio-culturele vereniging die vanaf dan open staat voor alle dorpsbewoners - de landelijke gilde - en anderzijds is er de bedrijfsgilde, die verder de professionele belangen van de boeren behartigt.

De eerste jaren profileren de Landelijke Gilden zich vooral als dorpsvereniging. Naar het einde van de jaren 80 worden de bovenlokale besturen uitgebouwd en wordt de gewestelijk werking belangrijker. De Landelijke Gilden worden een plattelandsbeweging. In de jaren '90 treden inhoudelijke en dossiermatige thema's sterker op de voorgrond. Vandaag zijn de Landelijke Gilden een gezinsbeweging voor plattelandsbewoners die bouwt aan een leefbaar platteland in al zijn aspecten ...

 

INFO

De landelijke gilde Torhout telt momenteel een 170-tal leden en organiseert elk jaar tal van activiteiten zoals: meibedevaart,bedrijfsbezoek, nieuwjaarsreceptie en natuurlijk is er ook de jaarlijkse smoefeltoer in augustus.

Lid worden van de landelijke gilde Torhout kan door contact op te nemen met iemand van het bestuur (zie rubriek 'bestuur'). Het eerste jaar betaal je slechts de helft (€ 14), vanaf het tweede jaar betaal je dan € 28.

Lid zijn van de landelijke gilde, betekent niet alleen toffe activiteiten maar daarenboven krijg je nog het ledenblad 'buiten' en ook het lifestylemagazine 'Nest'.